Ние сме издателство-мъниче с голямо сърце. Един ден просто се осмелихме да отворим врата към мечтите. И до сетни сили ще следваме призванието. Нашето си призвание – да търсим и издаваме български автори и художници на книги за деца. Смели сме, нали? Заслужава си и затова не ни е страх да опитваме.
Екипът ни има цели две глави, които най-приятелски се обичат, прекрасно се провокират, понякога се позахапват, но чудесно се допълват. Имаме си и красиво дебеличко тяло. Точно като ламя от Горната земя сме. Едната глава следи за творческото и естетичното в книгите ни, докато другата се вълнува повече от организацията и разпространението им.
Весела Фламбурари с дългогодишният си опит на популярен и обичан български детски писател носи отговорността за търсенето, подбора и редакцията на текстовете, върху които работим.
Катя Кирилова като доктор по детско книгоиздаване, изследовател и преподавател осъществява координацията при създаването на книгите ни и прилага в практиката академичните си знания относно издаването на детски книги в България.
Дебеличкото тяло на издателството е образувано от нашите прекрасни български автори, фантастичните ни български художници, както и от нашите професионални коректори, печатари, шивачи и дизайнери.

 

Весела Фламбурари
писател

Обичам да работя по издаването на български детски книги, защото: Любовта и писането за деца са моят живот!

Катя Кирилова
книгоиздател

Обичам да работя по издаването на български детски книги, защото: Вярвам в насъщната потребност от тях днес!