ПИСАТЕЛНИЦА „Романи за деца“ 2023

Концепция на уроците или как ще се провеждат занятията в работилницата на Весела Фламбурари

Писателницата се провежда под формата на самостоятелни онлайн уроци и Весела Фламбурари с грижа и търпение се занимава отделно с всеки участник.

Уроците се провеждат два пъти месечно в продължение на шест месеца (два семестъра по три месеца) в удобно за двете страни време. Всеки урок трае по три часа.

Освен Весела никой друг не чува и не обсъжда текстовете на участниците. В часовете съществуват само една учителка и един ученик. Никой не се бърка, заяжда или задява с качеството на тези текстове преди участникът да е готов да покаже написаното в избрано от него издателство.

Желаещите да участват в Писателницата трябва да изпратят свой входящ текст от детска книга, който да не е по-дълъг от две страници до 24 часа на 30.09.2023 год., на e-mail: info@upper-earth.com. По този текст Весела Фламбурари ще отсее хората, които по нейно виждане имат дарба за писане. Одобрените участници ще бъдат уведомени до 31.10.2023 год. на имейла, от който са кандидатствали.

Важно е да се знае, че в Писателницата ще се работи по съвсем нов текст, който одобрените участници ще започнат от нулата и (да се надяваме) ще завършат в рамките на самата шестмесечна Писателница.

Първият семестър ще се разпростре от 01.11.2023 год. до 31.01.2024 год.

Вторият семестър ще продължи от 01.04.2024 год. до 30.07.2024 год.

В писателницата Весела Фламбурари споделя опит и свои изводи относно издателската политика в България и чужбина.

Ако в края на самата Писателница от страна на участниците се появи истински добър детски роман, д-р Катя Кирилова от Ателие за българска детска литература „Горната земя“ се ангажира да го издаде, а Весела Фламбурари ще е негов редактор.

Цената за шестмесечния курс на Писателницата е 2300 лева. Цялата сума трябва да се внесе по сметката на „Горната земя“ от 01.11.2023 год. до 15.11.2023 год. Одобрените кандидати, които не внесат цялата сума навреме, ще отпаднат от програмата. При невъзможност за провеждане на уроци от някоя от двете страни, ще се приспадне сумата за неосъществените уроци.

Поради индивидуалния подход в работата на Весела Фламбурари местата в Писателницата са крайно ограничени.

ПРОГРАМА

Теоритична програма:

1. Изучаване начина на мислене, емоционалния свят и възможностите за емпатия при децата. Децата не са малки възрастни хора. Детското приемане на света е съвсем различно от това на възрастните.

а) Приемане на света единствено чрез символи – Карл Юнг и теорията за подсъзнаваното. Идеите „индивидуация“ и „синхроничност“.

б) Юнг, Фройд и последователи в светлината на детската психика. Разработване на архетипите – Бруно Бетелхайм, Мари-Луиз фон Франц (и др.) чрез индоевропейските (и не само) народни вълшебни приказки.

2. Понятието „жанр“ и защо жанрът е важно нещо дори и в детските романи.

а) Видовете жанрове, с които борави добрата детска литература и видовете жанрове, с които добрата детска литература не борави.

3. Сюжетът като механика на разказването.

а) Повествователни функции според Владимир Проп.

б) Логика на повествователните възможности според Клод Бремон.

в) Трансформациите в повествованието според Цветан Тодоров.

4. Характерите са основата.

а) „Фаталната грешка“ и „фаталният недостиг“ според Аристотел.

б) Крахът на традиционния характер според Кристин Брук-Роуз.

Практическа програма:

1. В търсене на „дом“ за новата книга.

а) Митологични и религиозни системи (Джоузеф Кембъл, Мирча Елиаде и др.).

б) Наследствен фолклор и фолклорни вярвания.

в) Вторична реалност, изкуствен фолклор и масмедии.

2. „Колоните на сътворението“.

а) Герои и характери. Характерът, който индивидуализира конфликтите.

б) Гледната точка на сюжета.

в) Конфликти и начална ситуация.

3. „Започва път от моя праг…“

а) Етюдност на последващите перипетии.

б) Ритъм, видове динамика и действие, рамки и кулминация в романа.

в) Диалогът и важността му в книгите за деца.

4. „Утехата на щастливия край“.

а) Защо на финала на детския роман вечната справедливост (като абсолютна сила и изражение както на съдбата, така и на свободната воля) трябва да успее да запази хармонията на нравствеността. Как да постигнем вътрешна логична убедителност в щастливия завършек на романа.

Практическите занимания са свързани с поставяне на много домашни задания, която участниците в Писателницата ще трябва да изпълняват.

Весела Фламбурари

Атина

Интервю за Писателницата в сайта Аз чета.

Снимки:

Личен архив Весела Фламбурари, д-р Катя Кирилова, проф. Нели Иванова, д-р Милена Радева, “Българска илюстрация”, “Сборище на трубадури”, “Цитаделата”, ДКТ “Дора Габе”, Ивелина Чолакова, Василис Фламбурарис.