НИЕ ВЯРВАМЕ!

Вярваме, че в нашето издателство ще намирате само българска художествена литература за деца, която има гаранция за качество. Защо точно българската детска художествена литература е толкова важна? Ето защо:
Съвременният свят се променя невероятно бързо. Децата ни ще работят по професии и в сфери, които още дори не са измислени. Родителите са длъжни да създадат за своите деца възможността да израснат като успешни хора.
Вярваме, че успехът идва, ако детето придобие умения. Тези умения се делят на две категории:

  • Умения от нисък ред.
  • Умения от висок ред.

Уменията от нисък ред са база и необходимост. Те са свързани с овладяването на букви, цифри, езици, работа с компютър, както и най-различни други технически знания. Уменията от нисък ред създават прекрасни служители и подчинени, създават обслужващ персонал.
Вярваме, че само уменията от висок ред могат да превърнат детето в истински успешен човек. Те могат да направят от него водач и лидер. Уменията от висок ред са:

  • Креативност (творчество)
  • Способност за решаване на проблеми.
  • Емпатия (социална интелигентност).
  • Упоритост.
  • Увереност в себе си.

Тайната за овладяване на тези умения от висок ред е в това, че те се изграждат почти неусетно, когато родителите четат много книги на децата си. Но тези умения от висок ред се натрупват солидно и стабилно, само ако книгите, които се четат на детето са не просто детски, а и художествени. Ако тези книги имат гаранция за качество. Също толкова важно е, книгата, която се чете на детето, или която детето чете само, да му е много и истински интересна.
Вярваме, че родители, педагози и възпитатели не бива да пропускат да дарят на детето възможността да израсне като истински водач и лидер. Единственото, което е нужно да направят е да купуват, или заемат от библиотека, детски книги с доказано художествена стойност, които обаче са интересни на самото дете. По този начин детето гарантирано ще развие добре познатите на всички успешни хора умения от висок ред.
Вярваме, че освен стремеж към такова чудесно израстване на всяко дете, (което чете, или на което четат) нашите книги, които ще са само от български автори и художници, ще възпитават в децата чувство на радост и гордост, че са българи. Нашите книги ще развиват съзнанието на детето за национална идентичност и принадлежност. А това ще ги кара, по-късно, да намират успешно работещи начини, чрез които ще могат да останат да творят близо до своите родители. Нашите книги ще научат децата да бъдат лидери и водачи от световна величина, но в родната България.

НИЕ ВЯРВАМЕ!